การย่อความ

การย่อความ คือ การเก็บเนื้อความหรือใจความสำคัญของเรื่อง

แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ต่อเนื่อง กะทัดรัด และคงสาระเดิม

มีหลักการย่อความ ดังนี้

๑) เขียนคำขึ้นต้นย่อความตามประเภทของเรื่อง

๒) อ่านเรื่องที่จะย่อความโดยละเอียด ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและสำนวน

โวหารต่าง ๆ

๓) สรุปใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า แล้วเรียบเรียงให้สอดคล้องต่อเนื่อง

เป็นสำนวนของผู้ย่อ โดยคงความหมายเดิมไว้อย่างครบถ้วน

๔) เรื่องที่เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว

แล้วจึงย่อความ

๕) สรรพนามบุรุษที่ ๑ ,๒ ต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓

๖) ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ต้องคงคำราชาศัพท์ไว้

๗) ถ้าไม่มีชื่อเรื่องให้ตั้งชื่อเรื่องด้วย

โฆษณา

About suwannarat

คนไทยหัวใจพ่อขุน

Posted on 19/07/2011, in หลักภาษาไทย. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: