การอ่านคำที่มีอักษรควบ

     อักษรควบ คือ พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว และออกเสียงพร้อมกันแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. อักษรควบแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ล ว ประสมด้วยสระเสียงเดียวกัน อ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัว

เช่น เตรียมพร้อม กร่อย กลับกลาย  คล่องแคล่ว ขรัว เป็นต้น

๒. อักษรควบไม่แท้ คือ พยัญชนะที่มีตัว ร ควบอยู่ แต่ไม่ออกเสียงตัว ร หรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่น

 อักษรควบ จร สร ซร ศร ทร เป็นอักษรสองตัวที่มี จ ส ซ ศ ท ควบกับ ร  เมื่อเป็นพยัญชนะต้น จร สร

ซร ศร ให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวเป็น จ ส ซ ศ ส่วน ทร ให้อ่านออกเสียงเป็น ซ

เช่น  จริง    สร้าง    ไซร้   อินทรี   เศร้า  เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สำนักพิมพ์ ประสานมิตร

โฆษณา

About suwannarat

คนไทยหัวใจพ่อขุน

Posted on 04/07/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: